Подменят уличното осветление в Гюргево с Led - лампи

Уличното осветление в Кацелово работи сравнително добре

Време за прочитане: 2 мин.

Кметът на Кметство Кацелово Владимир Витанов запозна днес общинските съветници в Две могили проблемите, които стоят пред него и положението в селото през тази година. Той представи изпълнението на основните дейности, възложени от Закона за местното самоуправление, така и от Общинския план за развитие на съставните села от Общината за подобряване условията на живот на нашите жители. Структурата на отчета следва отделните дейности, които се изпълняват в сферата на обществения живот.

Енергийната мрежа в селото е част от националната електрическа система. Тя се обслужва от Енергоразпределение Север. През отчетния период имаме само една съществена авария през зимата, поради която  част от селото остана без електрическо захранване за близо три дни.  Имаше скъсани от бурята проводници на доста места. Аварийните групи бяха изключително натоварени, но повредаите бяха отстранени при първа възможност и захранването беше нормализирано. Мрежата е вече остаряла, доста от имотите са запустели пред тях има дървета, клоните на които които опират в проводниците. Те не се отстраняват своевременно поради редица обективни и субективни причини и това ще бъде проблем и за в бъдеще. Където е възможно с работниците от кметството се справяме и при необходимост уведомяваме отговорните за това органи, за да реагират професионално. Като цяло възникналите проблеми се решават във възможно най-кратки срокове.

Уличното осветление работи сравнително добре. Дава аварии, но те се отстраняват своевременно, доколкото това е възможно при ограничения брой на обслужващия персонал. Подменени са всички изгорели и са поставени и нови енергоспестяващи лампи /Общо 18 на брой/. Предстои до края на годината да бъдат монтирани още 5 лампи. В бъдеще се надяваме да успеем да поставим липсващите лампи и по главната улица на селото, за да има такива поне през стълб и тя да бъде подобаващо осветена през нощта.

Състоянието на ВиК мрежата е задоволително, въпреки остарялата материална база и честите аварии по трасетата, които допълнително водят до разбиване на улици, тротоари и други. Дружеството се старае да отстранява във възможно най-кратки срокове повредите и възстановява нанесените щети и поне досега нещата са под контрол.

Далекосъобщенията се осъществяват от изградените системи за сигнал от М-тел, Виваком, Кабелнет и др. Обслужването на сегашния етап е с добро качество на услугите.

Сподели:

Още новини от деня