УМБАЛ „Канев“ АД изгражда ново структурно звено "Библиотека"

УМБАЛ „Канев“ АД изгражда ново структурно звено „Библиотека“

Време за прочитане: < 1 мин.
УМБАЛ „Канев“ АД изгражда ново структурно звено "Библиотека"

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД  – Русе сключиха днес – 22 юни 2020 г., договор, по силата на който библиотеката приема да оказва и предоставя на лечебното заведение експертна методическа и ресурсна помощ при изграждане на новото му структурно звено „Библиотека“.

Освен изясняването на визията и целите ѝ, обществената библиотека ще помогне на болничната при внедряване на библиотечна система и последваща библиографска обработка на документи, като монографии, учебници и учебни помагала, периодични издания, онлайн издания и др., необходими на специалистите от УМБАЛ „Канев“.  От болницата могат да разчитат на споделени методики и добри практики на своя партньор за изпълнение на специфични дейности, свързани с управление на фондовете, класифициране и описване на библиотечните документи, регистрация на читатели, книгозаемане, създаване на справочна информация и водене на задължителна документация.

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ ще предоставя на специалистите от УМБАЛ „Канев“ – Русе и достъп до своите специализирани библиотечни фондове в областта на медицина, здравеопазване, икономика и организация и управление, в това число и при условията и със средствата на специализираната библиотечна услуга Междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане.

С осъществяването на дейностите по договора двете институции, които през март т.г. подписаха Меморандум за сътрудничество, ще подпомагат специалистите от УМБАЛ „Канев“ при идентифициране, описване и подобряване видимостта на научните им публикации. Библиотеката ще участва в процедурите по акредитация на УМБАЛ „Канев“ АД.

Договорът беше подписан от директора на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе Теодора Евтимова и от Изпълнителния директор на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД инж. Иван Иванов.

Сподели:

Още новини от деня