съдебна-палата-1

УМБАЛ „Канев“ е осъдена да заплати на гражданка над 21 хил. лева обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат от допуснато нарушение на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“

Състав на Районен съд – Русе осъди „Университетска многопрофилна болница за активно лечение
“ АД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр. Русе, **, представлявано от изп.директор И.С.И., да заплати на В. от гр.Русе, в производство с участието на трето лице-помагач на страната на ответника – Застрахователна компания „“ АД, с ЕИК , със седалище и адрес на управление гр.София, , сумите: 21 000 лв., частично от 60 000 лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат от допуснато нарушение на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“ от медицински специалист на отделение „Клиника Ортопедия и травматология“ при
ответника, ведно със законна лихва, считано от 10.01.2020 г. до окончателното изплащане, 1224.50 лв. обезщетение за причинени имуществени вреди, ведно със законната лихва от 11.01.2023 г. до окончателното й заплащане, както и 1840 лв. деловодни разноски. „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „“ АД трябва да заплати деловодни разноски, както и 2 290 лв. адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – Русе.

Нa 06.02.2019 г. в гp. Pyce В. претърпяла инцидент, пaдaйки пo време на работа. При падането получила травма в областта нa дясна глезенна cтaвa със силна болка, деформация и невъзможност зa движение. Наложило се спешно да бъде хоспитализирана в Клиника пo ортопедия в УМБАЛ-Русе, където й била поставена окончателна диагноза „фрактура бималеоларис крурис декстра“. На 9 февруари в болницата е направена оперативна интервенция.

Безспорно е при това, ищцата е търпяла и продължава да търпи вече пета година болки и страдания както по време на провежданото й болнично лечение, така и след изписването й. Постоянните болки и отокът в глезена не й позволяват да се справя пълноценно както с домакинските дейности, така и на работното си място, където й се налага при всяка възможност да сяда на стол. Ищцата може да се движи на съвсем къси разстояния, като накуцва с десния крак, а движенията – активни и пасивни в дясна глезенна става са болезнени и ограничени. След инцидента В. Б. се променя, става затворена и нервна, не желае да излиза и да се събира с хора. Първоначално както за нея, така и за домакинството й се грижат нейната майка и съпругът й, като и сега близките й продължават да й помагат във всичко. А прогнозите са за постепенно и необратимо влошаване на състоянието й, посочва в мотивите си съдът.

Сподели: