УМБАЛ "Медика": Бързата реакция при поява на първи симптоми на инсулт е от изключителна важност

УМБАЛ „Медика“: Бързата реакция при поява на първи симптоми на инсулт е от изключителна важност

УМБАЛ "Медика": Бързата реакция при поява на първи симптоми на инсулт е от изключителна важност

На 29 октомври се отбелязва Световният ден за борба с инсулта.
Бързата реакция при поява на първи симптоми на инсулт е от изключителна важност. Те могат да бъдат бързо разпознати, чрез ФАСТ тест (от англ. Ез. FAST – бърз). Името на теста е абревиатура от основните симптоми на исхемичен мозъчен инсулт на английски език:
❗️ F – face – лице – пациентът получава изкривяване на лицето;
❗️А – arms – ръце – пострадалият усеща слабост в едната ръка и не може да вдигне двете симетрично;
❗️S – speech – говор – при инсулт речта може да бъде нарушена и думите неразбираеми;
❗️Т – timе – време – при инсулт времето е много ценно.
За да бъде успешно лечението, съвременният метод – венозна тромболиза се прилага на пациенти до 4 часа и 30 минути след поява на първите симптоми на инсулт. Незабавно трябва да се потърси медицинска помощ, чрез обаждане на телефон 112 или транспортиране на пострадалия в най-близкото лечебно заведение, което има възможност за лечение с тромболиза.

Сподели: