административен съд русе

УМБАЛ – Русе осъдена да плати обезщетение на русенка

Време за прочитане: 2 мин.

П.М.Ц. е предявила обективно съединени искове срещу „УМБАЛ – Русе“ АД, гр. Русе за заплащане на обезщетения за имуществени и неимуществени вреди вследствие на отменен административен акт – Експертно решение (ЕР) № 4441/02.12.2015 г., издаден от ТЕЛК общи заболявания, първи състав към „УМБАЛ – Русе“ АД, гр. Русе. Претенцията, обоснована с нормата на чл.203 ОПК във вр. чл.1, ал.1 ЗОДОВ, е за заплащане на сумата от 3 000 лева, част от пълния иск за 10 000 лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди в периода 02.12.2015 г. до предявяване на иска на 15.07.2016 год., както и присъждане на сумата от 219, 24 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, заедно със законната лихва върху тази сума в размер на 39,94 лева или общо за сумата от 259, 14 лева ведно със лихва до окончателното изплащане за периода 02.12.2015 г. -30.06.2016 год.
Посочените от ищцата вреди се изразявали в причинени болки и страдания, липса на средства за съществуване, намалена пенсия, а впоследствие и спряна, физически и психически срив и влошаване на здравословното състояние.

Изложени са и конкретни обстоятелства относно твърденията за причинени имуществени вреди, както и за проявлението на твърдяните неимуществени вреди, а именно с ЕР № 4441/02.12.2015 г., издаден от ТЕЛК общи заболявания, първи състав към „УМБАЛ – Русе“ АД, гр. Русе, на ищцата била призната 70 % ТНР, която на практика отговаряла на трета група инвалидност. Тя обжалвала изцяло решението на ТЕЛК – Русе пред НЕЛК, като последната отменила ЕР на ТЕЛК – Русе. С Експертното решение № 2187/15.06.2016 г. на ТЕЛК – Русе й била присъдена 78 % ТНР, с което на практика минавала в нова група инвалидност, която е с добавени социални добавки и по-висок процент на инвалидната пенсия. Посочените от ищцата неимуществени вреди за процесния период се изразявали в причинени стрес, безсъние, болки и страдания, физически и психически срив и влошаване на здравословното състояние, превърнала се в нестабилен, лабилен и трудно подвижен човек, липса на средства за съществуване, намалена пенсия, а впоследствие и спряна, което породило несигурност и неувереност за нея, че ще може да си осигурява храна и лекарства.

Административен съд – Русе осъди „УМБАЛ – Русе“ АД, гр. Русе да заплати на П.М.Ц 68,25 лева, представляващи обезщетение за понесени имуществени вреди в периода от 02.12.2015 г. до 30.06.2016 г., вследствие на отменен административен акт – Експертно решение № 4441/02.12.2015 г., издаден от ТЕЛК общи заболявания, първи състав към „УМБАЛ – Русе“ АД, гр. Русе, ведно със законната лихва върху посочената сума, считано от датата на предявяване на исковата молба 15.07.2016 г. до окончателното изплащане на сумата.

Съдът отхвърли като неоснователна претенцията за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в останалата й част до предявения размер от 259,14 лева.

„УМБАЛ – Русе“ АД, гр. Русе е осъдена да заплати на П.М.Ц. 300 лева, представляващи обезщетение за понесени неимуществени вреди в периода от 02.12.2015 г. до 15.07.2016 г., вследствие на отменен административен акт – Експертно решение № 4441/02.12.2015 г., издаден от ТЕЛК общи заболявания, първи състав към „УМБАЛ – Русе“ АД, гр. Русе, ведно със законната лихва върху посочената сума, считано от датата на предявяване на исковата молба 15.07.2016 г. до окончателното изплащане на сумата.
Съдът отхвърли като неоснователна претенцията за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в останалата й част до предявения размер от 3 000 лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд.

Сподели:

Още новини от деня