Новата академична учебна година в Русенския университет ще бъде открита на 19-ти септември

Университетската библиотека в Русе дигитализира книги на повече от век

Русенският университет дигитализира първата книжна колекция във фонда на Университетската библиотека, като най-старото заглавие в нея датира от 1886 година. Това ще съхрани за поколенията историческото и културното наследство и в същото време ще осигури електронен достъп до литературата за научни цели, каза за БТА директорът на Университетската библиотека в крайдунавския град Виктория Иванова. 

По думите й първата книжна колекция е свързана с началото на Русенския университет и условно може да бъде разделена в две основни направления. Едното от тях включва седем заглавия в областта на инженерните науки, които са на френски език. Най-старото от тях е курс по физика от 1886 г. – „Cours de physique de l’Ecole polytechnique“. 

Втората част от колекцията включва осем заглавия в областта на хуманитарните науки, повечето от които са на български език. 

„За целия екип на Университетската библиотека е изключителна гордост да съхранява за поколенията „История славянобългарска“ от 1898 година, със съставител и автор на предговора Александър Теодоров-Балан – първи ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, обясни Иванова. 

Дигитализираното копие на изданието е представено на научен семинар в Русе в началото на ноември миналата година, посветен на 300-годишнината от рождението на Паисий Хилендарски и 260 години от написването на „История славянобългарска“. 

Иванова обясни, че книгите от най-старата книжна колекция на Русенския университет са включени в електронния каталог на Университетската библиотека и са достъпни за широката общественост.  

Сподели: