Университетската библиотека обявява конкурс на тема: "14 февруари - опиянението на сърцето, омая на ума"

Университетската библиотека обявява конкурс на тема: „14 февруари – опиянението на сърцето, омая на ума“

Университетската библиотека при Русенски университет „Ангел Кънчев“ обявява конкурсa ЛЮБОВИНА за поезия/проза на тема „14 февруари – ОПИЯНЕНИЕ НА СЪРЦЕТО, ОМАЯ НА УМА“. Инициативата се провежда за ТРЕТА поредна година и е насочена към майсторите на перото от област Русе.

Художественотворческата изява е отворена за всички, които обичат да изразяват емоциите си чрез слово, а най-добрите произведения ще бъдат наградени на специална церемония. Амбицията на колектива на Университетската библиотека е отличените творби в изданията на конкурса от 2022, 2023 и настоящата 2024 г. да бъдат публикувани в специален сборник.

Участниците ще бъдат разделени в две възрастови групи: 1-ва група – до 25 години,2-ра група – над 26 години. Всеки кандидат може да се включи с една творба в прозаична форма и с до 3 лирически.

Срокът за кандидатстване е до 5 февруари 2024 г. на e-mail: [email protected],или на място в библиотеката, Централен корпус, кабинет 1.440.

Оценяването ще бъде извършено от експертна комисия по три критерия:

1) креативност; 2) авторски принос; 3) езикова и стилистична култура.

Обемът на творбите не трябва да надвишава 3 машинописни страници, формат А4. Важно условие е до този момент кандидатурите да не са публикувани в печатни и електронни издания (включително в социалните мрежи) и да не са давани за печат. Молим за конкурса да не бъдат предлагани материали, изпращани вече за оценяване на миналогодишното ни литературно предизвикателство. Необходимо е кандидатурите да съдържат информация за автора: имена; възраст; e-mail; телефон за контакт; месторабота/учащ.

Очакваме Ви!

Сподели: