Университетската библиотека при Русенския университет „Ангел Кънчев“ обявява конкурс за есе на тема „Вдъхновяваща, успешна и красива – предизвикателството да бъдеш жена“

Университетската библиотека при Русенския университет „Ангел Кънчев“ обявява конкурс за есе на тема „Вдъхновяваща, успешна и красива – предизвикателството да бъдеш жена“

Университетската библиотека при Русенския университет „Ангел Кънчев“ обявява конкурс за есе на тема „Вдъхновяваща, успешна и красива – предизвикателството да бъдеш жена“, посветен на 8 март – Международен ден на жената.

Конкурсът е отворен за всички, които обичат да изразяват емоциите си чрез слово. Участниците ще бъдат разделени в две възрастови групи: 1-ва група – до 25 години и 2-ра група – над 26 години.

Срокът за кандидатстване е до 1 март 2023 г. на e-mail: vivanova@uni-ruse.bg, или на място в библиотеката, Централен корпус, кабинет 1.440.

Оценяването ще бъде извършено от експертна комисия по три критерия:

1) креативност; 2) авторски принос; 3) езикова и стилистична култура.

Обемът на творбите не трябва да надвишава 4 машинописни страници, формат А4. Необходимо е кандидатурите да съдържат информация за автора: имена; възраст; e-mail; телефон за контакт; месторабота/учащ, град.

Най-добрите есета ще бъдат наградени на специална церемоня. Инициативата се провежда под егидата на ректора на Русенския университет акад. дтн Христо Белоев.

Университетската библиотека при Русенския университет „Ангел Кънчев“ обявява конкурс за есе на тема „Вдъхновяваща, успешна и красива – предизвикателството да бъдеш жена“
Сподели: