Университетската библиотека при Русенския университет „Ангел Кънчев“ обявява конкурс за поезия/проза на тема “Любов на глътки … Вино на един дъх“

Университетската библиотека при Русенския университет „Ангел Кънчев“ обявява конкурс за поезия/проза на тема “Любов на глътки … Вино на един дъх“

Университетската библиотека при Русенския университет „Ангел Кънчев“ обявява конкурс за поезия/проза на тема “Любов на глътки … Вино на един дъх“.

Конкурсът е отворен за всички, които обичат да изразяват емоциите си чрез слово, a най-добрите произведения ще бъдат наградени на 1 март 2022 г. от акад. Христо Белоев, дтн – ректор на Русенския университет.

Срокът за кандидатстване е до 21 февруари 2022 г. на e-mail: vivanova@uni-ruse.bg, или на място: при д-р Виктория Иванова, директор на Университетската библиотека, Централен корпус, кабинет 1.440.

Оценяването ще бъде извършено от експертна комисия по три критерия:

1) креативност; 2) авторски принос; 3) езикова и стилистична култура.

Обемът на творбите не трябва да надвишава 3 машинописни страници, формат А4. Необходимо е кандидатурите да съдържат информация за автора: имена; e-mail; телефон за контакт; месторабота/учащ.

Очакваме Ви!

Сподели: