Уникална карта на България съхранява Държавен архив - Русе

Уникална карта на България съхранява Държавен архив – Русе

На 29 октомври бесарабските българи от Молдова и Украйна честват своя празник. Датата 29 октомври (15 октомври по стар стил) е избрана поради това, че на този ден през 1838 година е осветен храмът „Свето Преображение Господне” в Болград. След около пет годишно строителство, като в изграждането му е вложен доброволният труд на 10 000 преселници от българските земи. Храмът е осветен от бесарабския владика архиепископ Кишиневски и Хотински Дмитрий Сулима.

След прекъсване в ХХ век, честването е възстановено след 1989 г.
Българското етническо присъствие в Бесарабия датира от Средновековието. По-значително то става в края на 18 и началото на 19 век. Българите са третата етническа група в Одеса след украинците и румънците. В Одеска област има редица села, основани от българи. Такова е село Камчик, или по-известно сред местното население като Зоря. То е основано през 1831 г. Друго такова село е Димитровка, основано 10 години по-рано през 1821 г. Там българите са етносът, който заема второ място по численост, сочат данните от преброяването през 2001 г.

Документът, който ви представяме е един от уникалните, съхранявани в Държавен архив – Русе – „Карта на сегашная Болгария, Тракия, Македония и прилежащите земли, рисувал, писал и литографирал Александър хаджи Руссет с иждивение на г-на Димитрия хаджи Руссета за ползата на новосъставленото в Русчука Славенобългарско училище”. Това е първата географска карта на България е отпечатана в Страсбург през 1843 г. и обхваща частта от Османската империя на Балканския полуостров, княжествата Влашко и Молдова, и Бесарабия от Русия. Александър х. Руссет е завършил военно училище в Кишинев, участва в Руско-турската война от 1828 – 1829 г. и Кримската война. Той работи около две години върху картата, отпечатването е финансирано от Димитър х. Руссет от Русе.
В Национална библиотека „Любен Каравелов“ се съхранява второто издание на картата от 1924 г. Към днешна дата са известни три екземпляра от картата, като съхранявания в ДА – Русе е в най-добро физическо състояние.

Уникална карта на България съхранява Държавен архив - Русе
Сподели: