Илиан-Милев-ВиК-април-2023

Управителят на „ВиК“ ООД – Русе отговори на въпросите на общинския съветник Мариян Димитров, отнасящи се до работата на дружеството

Във връзка с наше Заявление вх. № ОбС-193 от 07.02.2024 г. и дадените ни указания от Председателския съвет на Общински съвет – Русе, настояваме Управителя на „В и К“ ООД – Русе – инж. Илиян Милев да ни отговори на следите въпроси:

Цената на всеки един продукт, който придобива качество на стока е резултативна величина от неговата производствена себестойност, печалбата за производителя и преките данъци. Като имаме в предвид, че 2021 г. е базовата година в Бизнес плана на дружеството, искаме да знаем:

  1. Към коя дата и как е изчислена социалната поносимост на сега действащата цена?
  1. Какъв е размерът на инфлацията за издръжка на живота и към кои период е заложената в тази социално поносима цена?
  1. Получило ли е „В и К“ ООД компенсации за цената на тока и ако да, какъв е техния размер по години – 2021 г., 2022 г. и 2003 г.?
  1. Колко аварии по водопроводни и канализационни трасета са отстранени през 2022 г. и 2023 г. и какъв е техния процент спрямо 2021 г., само за община Русе?
  1. Колко от тези отстранени аварии са по подменени трасета от Водния цикъл и какъв е размера на направените за тях разходи за ремонт?
  1. Какъв е размерът на загубите на вода в проценти към добитата вода за 2021 г., 2022 г. и 2023 г.?

7.Какъв е размерът на административните разходи и разходите за

заплати и осигуровки, и какъв е техния процент спрямо производствените разходи на дружеството за 2021 г., 2022 г. и 2023 г.?

8. Какъв е размерът на разходите за материали /без ток/ за 2021 г., 2022 г. и 2023 г.?

9. КЕВР одобрява цената, но въвеждането и става със заповед на управителя от коя дата да се въведе тази цена. Защо не отложихте въвеждането на новата цена къч датата 1 юли, когато потребителите няма да имат толкова големи разходи за живот и пенсиите ще бъдат актуализирани?

Заявяваме, че желаем да поканите на редовното заседанието на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 29.02.2024 г., за изслушване Управителя на „Водоснабдяване и Канализация- Русе“ ООД – инж. Илиан Милев, който да отговори на зададените от нас въпроси и на други въпроси зададени от колеги общински съветници, обяви в обръщението си към председателя на ОбС – Русе председателят на групата общински съветници от ПП „Възраждане“ Мариян Димитров.

Поради ангажимент на инж. Милев, отговорите на въпросите бяха изпратени в писмен вид. Ето ги:

/снимка – архив/

Сподели: