Милев сесия 2024 година

Управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе Илиан Милев: Загубите на вода в община Русе са намалели от 31.77 % през 2021 година до 30.36 % през 2023 година

Управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе Илиан Милев: Загубите на вода в община Русе са намалели от 31.77 % през 2021 година до 30.36 % през 2023 година, заяви днес управителят на Водоснабдяване и канализация ООД – Русе Илиан Милев. Общите загуби на вода след завършването на Водния цикъл ще станат ясни след 2024 година. Причината е в неравномерността в потребяваните количества вода през зимата и лятото. Освен това, СМР по проекта продължиха до самия край на 2023 година.

От 1 февруари 2023 година до 1 януари на настоящата година към водопроводната мрежа са присъединени 272 битови потребители, както и 90 промишлени. За същия периода към канализационната мрежа са присъединени 1 311 битови и 57 промишлени потребители. От тях 644 се намират в кв. Средна кула, а 443 в кв. Долапите.

Понастоящем вече тече едногодишния цикъл за отстраняване на дефектите, допуснати при изпълнение на Водния цикъл. Фирмите се уведомяват за пропадания на настилките, както и други проблеми, които се отстраняват за тяхна сметка.

Инж. Милев отрече да има тенденция за нарастване на административните разходи на дружеството. През 2023 година те намаляват спрямо 2022 година, посочи той.

От 2016 година утайката от градската пречиствателна станция за отпадни води в Русе се използва за земеделски нужди. Понастоящем русенското дружество е в процедура за издаване на разрешително, а този документ ще бъде даден от Българската агенция за безопасност на храните. Дотогава утайката ще се съхранява на площадка до пречиствателната станция.

Сподели: