Управителят на ЕНЕРГО-ПРО се срещна с кметовете на селата Бъзън и Тетово

На 14 ноември 2013 г., управителят на ЕНЕРГО-ПРО, г-н Стефан Абаджиев се срещна с кмета на село Бъзън, г-жа Василена Цанкова – Борисова и кмета на село Тетово, г-жа Невяна Атанасова. Тема на срещите беше условията на електрозахранване и състоянието на съоръженията от електроразпределителната мрежа в района. По време на срещите кметовете на село Бъзън и село Тетово, община Русе, поставиха въпроса за краткотрайните прекъсвания на електрозахранването в двете села, които хората наричат „…

Код на новината : *120279.html

    

Сподели: