Общински пазари Кунчо Кунчев

Управителят на „Общински пазари“ ЕООД Кунчо Кунчев е одобрен за нов тригодишен мандат

Договорът за управление на Управителя на „Общински пазари” ЕООД Кунчо Славов Кунчев изтича на 25.04.2019 г.

Кунчо Славов Кунчев е управител на дружеството от 2010 г. след проведен конкурс.

Дружеството управлява и стопанисва 12 търговски обекта на територията на гр. Русе, като запазва своята позиция, независимо от агресивната и силна конкуренция в търговския  бранш от работещите големи търговски центрове и хипермаркетите на големите търговски вериги.

Съгласно доклада на управителя на „Общински пазари” ЕООД за дейността на дружеството за тригодишния  период на управление (вх. №30-591-6/19.02.2019 г.), основните показатели, характеризиращи резултатите от дейността на дружеството са:

 • реализираната счетоводна печалба за тригодишния период на управление е в размер на 827 х.лв. и бележи ръст спрямо предходния отчетен период, което средно годишно прави 276 х.лв., като общият приход за бюджета на Община Русе, заедно с увеличените такси по Наредба №16, е 866 х.лв., което е с 88 х. лв. повече от предходния три годишен период;
 • на всеки 100 лв. нетни приходи дружеството реализира над 23,52 лв. счетоводна печалба, което е с 0,70 лв. повече от предходния тригодишен период;
 • направените инвестиции за периода за подобряване на материалната база и придобиване на ДМА са 1171 х.лв. , с 69 х.лв. повече от предходния отчетен период;
 • много ниско ниво на задълженията, като основна част от тях са текущи;
 • коефициентите на обща и бърза ликвидност  са около 8,5 и са критерии за висока финансова стабилност;
 • личният състав е във възможно най-оптимални граници;
 • средната работна заплата е нормална и съразмерна със заплатите на останалите общински търговски дружества;

Реализираните от дружеството инвестиции през тригодишния период на управление са:

      през 2016 г.:

 • завършен втори етап на реконструкцията на група 17 на Централен общински пазар;
 • пребоядисани 35 търговски маси на пазарите „Иван Вазов“, „Лилия“, „Здравец изток“ и Централен пазар, обновено покривно покритие на пазар „Македония“;

през 2017 г.:

 • изградени 6 бр. нови търговски обекта с общ модул на пазар „Здравец изток“;
 • подменено покривното покритие с площ 300 кв.м. на сградата на група 8 на Централен пазар;
 • изградени нови навесни модули над 35 търговски маси на Централен общински пазар;
 • пребоядисани 47 търговски маси на пазарите „Сан Стефано“ и Централен пазар.

през 2018 г.:

 • извършен първи етап от изграждането на покрит базар за промишлени стоки на територията на Централен общински пазар, на мястото на складовете от група 18;
 • предприети действия по остъкляване и промяна на фасадата на пазар на „Рибката“;
 • създаден „Пазар за вещи втора употреба“;
 • подменено покривното покритие с площ 200 кв.м. на сградата на пазар „Стрешер“;
 • пребоядисани 22 търговски маси на пазарите „Иван Вазов“ и Централен пазар.

През изминалия тригодишен период, с цел привличане на повече клиенти по пазарите, продължава традиционно провежданото издание на „Празник на плодородието“.

Инвестиционната програма на дружеството през последните три години е довела до: реконструирането на над 1000 кв. м. търговски площи; променена е покривната конструкция, навеси и покритие над търговски обекти и сгради на площ около 1 050 кв.м.; нови 12 търговски маси и изградени павилиони на площ от 150 кв.м.; ремонтирани и пребоядисани 117 съществуващи търговски маси; направени са 1 450 кв.м. нови настилки пред много нови и съществуващи обекти; открити са още няколко партиди за електроенергия; построени са канализационни и водопроводни отклонения. Това е засегнало 9 от общо 12 стопанисвани пазара, като изключение са пазар „Чародейка“ и пазар „Лилия“, поради факта, че там всичко е подменено и реконструирано през периода 2013-2015 г.

В резултат на това гр. Русе разполага с удобни и красиви пазари. Наблюдава се увеличение приходите на дружеството, тъй като ремонтираните сгради са предпочитани от наемателите, използваните площи за търговия са разширени, разходите за поддръжка са намалени значително, обликът на обектите е коренно различен и условията за търговска дейност са многократно по-добри.

Целите на Дружеството през тригодишния период на управление са били насочени към:

 • поддържане на максимално възможно ниво на печалба, с което да се осигури изплащане към бюджета на Община Русе на дължимите такси за ползваните площи;
 • достатъчни по размер отчисления за дивидент към Общината;
 • осигуряване на средства за инвестиционната програма и ремонт на стопанисваните пазари.

През следващият тригодишен период на управление 2019 г. – 2021 г. инвестиционните намерения на дружеството са:

– 2019 г. – да бъде извършен втори етап  от изграждане на покрит базар за промишлени стоки на територията на Централен общински пазар; изграждане на малък пазар от три магазина за пазарна търговия в гр. Мартен; довършване ремонта на пазар „Рибката“;

– 2020 г.  – изграждане на пазар в кв. „Здравец изток“, в близост до пресечната точка на ул. „Киев“, ул. „Рига“ и ул. „Будапеща“, подобен на успешно работещият вече пета година пазар в кв. „Чародейка юг“; подмяна на остарели павилиони на пазар „Здравец изток“; изграждане на покрит пазар за плодове и зеленчуци на пазар „Сан Стефано“, на мястото на сега съществуващите търговски маси;

– 2021 г. – изграждане на нов пазар в кв. „Чародейка Север“, в близост до пресечната точка на ул. „Филип Станиславов“ и ул. „Зорница“; изграждане на нови навесни конструкции над 14 търговски маси на пазар „Иван Вазов“; нов пазар и павилиони в кв. „Дружба 3“.

Съгласно чл. 23, ал. 1 и чл. 24 от Наредба № 9 на Общински съвет Русе, управлението на общинските търговски дружества може да бъде възлагано след провеждане на конкурс или чрез пряк избор за срок от три години.

Днес общинските съветници в Русе озбраха Кунчо Славов Кунчев за Управител на „Общински пазари” ЕООД за срок от три години, считано от 26.04.2019 г.

Сподели:

Още новини от деня