Мариян_Димитров

Управителят на фирма „Хоризонт САЩ“ ООД Любен Рабчев иска паметниците на Ленин и Георги Димитров, за да ги изложи в с. о. Стълпище

По време на днешното заседание на ОбС – Русе Мариян Димитров направи изказване относно искане от 2014 г. на управителя на фирма „ХОРИЗОНТ САЩ“ ООД отправено към Община Русе.

На 20.08.2014 г., за втори път, управителят на фирма „Хоризонт САЩ“ ООД Любен Рабчев – български и американски гражданин, отправя искане до местната власт и конкретно до Областен управител на Област Русе, до председателя на Общински съвет – Русе и до кмета на Община Русе, цитирам: „Преди време отправихме искане до Кмета на Община Русе да ни бъдат предоставени паметниците на ЛЕНИН и ДИМИТРОВ, за да бъдат изложени отново, в землището на с. Мечка, селищно образование Стълпище. Ще спазим всички процедури по обособяване на парцел за поставяне на паметниците с Ваше съдействие и помощ, като целта е да запазим паметниците и отново да бъдат изложени, а не да стоят захвърлени по складовете. По този начин ще съхраним историята ни за поколенията…“

На 21.08.2014 г. Областен управител на Област Русе препраща писмото на Кмета на Община Русе.

До този момент г-н Любен Рабчев  не е получил какъвто и да е било отговор от кмета или администрацията на Община Русе.

По този повод г-н Димитров зададе на кмета Пенчо Милков следните въпроси:

  1. Къде и при какви условия Община Русе съхранява демонтираните паметници на Георги Димитров, Ленин и други скулптори от времето на социалистическия реализъм?
  • Вярно ли е, че част от тях са били обект на вандалско посегателство, с цел добив на скрап?
  • В какво състояние са те в момента и колко са на брой?
  • Община Русе смята ли на своята територия да създаде алея на социалистическото изкуство?
  • Готова ли е Община Русе и при какви условия да предостави тези паметници на частен инвеститор (примерно г-н Любен Рабчев), който изявява желание да съхрани историята за бъдещите поколения?

От отговорите на заместник – кмета на Община Русе Димитър Недев, свързани със съдбата на двата паметника, става ясно, че те са на съхранение в базата на ОП „Паркстрой Русе“, където има охрана и видеонаблюдение, а повреди по тях са настъпили по времето на съхранението им в Николово преди десетилетия. Не е разглеждано искането от 2014 г. на бизнесмена да ги получи, както не е мислено да се ползват за създаване на Алея на социалистическото изкуство в Русе.

  1. Къде и при какви условия Община Русе съхранява демонтираните паметници на Георги Димитров, Ленин и други скулптори от времето на социалистическия реализъм?

Паметниците на Ленин и Георги Димитров са преместени около 2000 година от училището в село Николово в стопанския двор на „Паркстрой“ ЕООД /сега ОП „Паркстрой-Русе“/. Преместването на паметниците се наложило поради посегателства върху тях. В момента в ОП „Паркстрой“ те се съхраняват. Заедно с тех се съхранява паметника на „Селянка“ открит години преди това в двора на фирма „Дунавия“.

Там също са съхранявани и паметник на селянка от камък /от ул. П.Д. Петков до х-л „Дунав“/, който впоследствие е поставен пред „Художествената галерия“ на  ул. „Борисова“ и паметника на играещите деца, който миналата година беше върнат на „Кея“ и поставен там, където всички го помним, когато сме били малки.

  • Вярно ли е, че част от тях са били обект на вандалско посегателство, с цел добив на скрап?

От момента когато те са върнати през 2000 година и се съхраняват в „Паркстрой“, където има постоянна охрана, има и видеонаблюдение, посегателства върху тях няма. С разрешение на ръководството на Община Русе е извършено вземане на материал от долната част на паметника на Ленин за направа на скулптора на фонтана, намиращ се на Площад „Батенберг“. Това е нещо, което е отрязано от паметника на Ленин.

  • В какво състояние са те в момента?

Паметник на „Ленин“ е с липсваща част в долния край  на статуята.

Паметник на „Г. Димитров“ е с изрязани части в долната част, така както е доставен през 2000 година.

Паметника на „Селянка“ е също така в състоянието, в което е доставен – без дясна ръка. Този паметник се намира и е сложен в непосредствено след портала в градинката на общинското предприятие.

  • Община Русе смята ли на своя територия да създаде алея на социалистическото изкуство?

Господин Димитров, до сега този въпрос не е стоял на дневен ред за обсъждане, тъй като не е поставян пред нас. И този въпрос нали, трябва широко да се обсъди.

  • Готова ли е Община Русе и при какви условия да предостави тези паметници на частен инвеститор, който изявява желание да съхрани историята за бъдещите поколения?

Въпросът не е обсъждан поради липса на интерес към този момент. 2014 година може да е имало интерес, но от 2019 година насам никой не е изявил интерес.

Сподели: