Управление на проекти и предприемачество учат докторанти от единадесет дунавски страни в Русенския университет

В зала 2 на Канев център – Русенски университет лятото още не си е отишло. За пети път в рамките на проект DANUBE:FUTURE, докторанти и пост-докторанти от 11 дунавски страни се събраха на Интердисциплинарно Лятно училище, за да получат знания и развият умения за управление на проекти и предприемачество, с цел гарантиране на устойчивото развитие на Дунавския макрорегион.
Участниците в Лятното училище бяха приветствани от Ректора на университета домакин, чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, който изрази задоволство от активността на младите изследователи. Той заяви, че интернационализацията на образованието, която намира израз в инициативи като тази, е един успешен път за постигане на качество в образованието и намиране на глобални решения на проблемите в нашите страни и региони. Проф. Белоев пожела на всички участници ползотворна работа и приятен престой в нашия град и в Русенския университет.

Младите хора се обучават от университетски преподаватели, представители на партньорите по проекта: Университет по природни науки, Виена, Австрия, Университет „Данубиус“, Галац, Румъния, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Русенски университет „Ангел Кънчев, както и представители на основните финансиращи институции – Централно-европейската инициатива, Дунавската конференция на ректорите и местните власти в Русе. След встъпителните лекции по темата, участниците се организираха в работни групи, за да приложат наученото на практика и да разработят научни проекти по конкретни проблеми, които ще бъдат представени в последния ден. Тогава ще бъдат връчени и сертификатите за участие.

Съществен принос за практическия аспект на училището имат научните екскурзии в Природен парк Русенски Лом и в Гюргево, които илюстрират постижения в областта на устойчивото регионално развитие, трансграничното сътрудничество и добри практики при прилагане на европейските директиви. Срещите на младите изследователи с ръководители на общинско ниво, като д-р Страхил Карапчански – зам.-кмет на Русе и Николае Барбу – кмет на Гюргево несъмнено спомагат за обогатяването на теоретичните знания с примери от практиката, както и дават възможност на перспективни млади учени да се включат активно в процесите за устойчиво развитие на Дунавския регион.

Сподели:

Още новини от деня