темида съд дело

Условна присъда и голяма глоба за притежание на близо 30 кг. тютюн без бандерол в Русенско

На 19.11.2018 г., на главен път Русе-Варна/на разклона за село Сваленик/ в л.а. марка „Гранд Витара“ с ДК***, собственост на ***, Д. Й. К. държал акцизни стоки по смисъла на чл. 2, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове:“На облагане с акциз подлежат: т.2 тютюневите изделия“ и чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗАДС: „тютюн за пушене (за лула и цигари)“ е тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка;“, а именно държал 29,845 кг тютюн за пушене без акцизен бандерол, когато такъв се изисква по закон-чл. 28, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия:“Тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове-чл. 64, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове:“Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, от който да е видна обозначената върху него информация и който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване като бандеролът за тютюневите изделия може да бъде поставен също и по начин, който да гарантира, че не може да бъде премахнат от потребителската опаковка, без да бъде повреден.“, всичко на обща стойност 5 879.47 лева, като случаят е немаловажен.

Районният съд в Русе му наложи наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 10 месеца, чието изтърпяване е отложено за изпитателен срок от 3 години. Наред с това е наложена и глоба в размер на 2939.74 лева.

Сподели:

Още новини от деня