темида съд дело

Условна присъда и лишаване от правоуправление за управление на МПС на пияна глава от шофьор на РТВЦ – Русе

Време за прочитане: < 1 мин.

Районен съд – Русе наложи на М. Т. П. наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 8 месеца, чието изпълнение се отлага за изпитателен срок от 3 години, лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 година и наказание „Глоба“ в размер на 150.00 лева.

Приспада се времето, през което за същото деяние обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 21.02.2020 год. Възпитателната работа спрямо обвиняемия за времето на условното осъждане, се възлага на полицейските служителите от ОД МВР – гр. Русе по местоживеене на лицето.

Обвиняемият М.Б.П. се призна за виновен пред съда. Той работи като шофьор в “БНТ“ – РТВЦ – Русе, правоспособен водач на МПС с придобити категории D, В, C, М, AM, TKT, удостоверено със СУМПС № 284246343/ 17.01.2020 год. със срок на валидност до 17.01.2025 год., водещ се на отчет в ОД МВР – гр. Русе.

На 21.02.2020 г. в гр. Русе М. управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Ситроен“ с рег. № Р… с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда – 1.58 на хиляда, установено по надлежния ред – по реда на Наредба № 1/19.07.2017 год. на МЗ, МВР и МП за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози (Загл. изм. – ДВ, бр. 81 от 2018 год.).

Сподели:

Още новини от деня