Услугите на регистър БУЛСТАТ няма да са достъпни три дни

Услугите на регистър БУЛСТАТ няма да са достъпни три дни поради надграждане на информационната система, съобщиха от Агенцията по вписванията.

От 19:00 ч. в петък, 31 декември, до 00:00 ч. на 4 януари електронните услуги, предоставяни от регистър БУЛСТАТ, временно няма да са достъпни за потребителите. В посочения период ще бъдат извършени планирани дейности по внедряване на нови функционалности на регистър БУЛСТАТ.

А от 4 януари 10-значните кодове по БУЛСТАТ на физическите лица, съвпадащи с техните ЕГН или личен номер на чужденец (ЛНЧ) ще бъдат преобразувани в 9-значни.

Промяната става автоматично и не изисква от потребителите да подават документи или заявления. Справка за връзката „стар-нов код“ ще може да се прави на официалната страница на регистър БУЛСТАТ, раздел „Справки“.

Сподели: