Успешен завършек за още една от дейностите от доброволческия проект „За мен, за теб, за тях!“

Успешен завършек за още една от дейностите от доброволческия проект „За мен, за теб, за тях!“

Точно преди 45 дни, Аделина и Слав започнаха своето доброволческо приключение. Те участваха в дейност на проект „За мен, за теб, за тях!“, който се изпълнява от Сдружение „Вдъхновение“ по програма „Европейски корпус за солидарност“. Това беше третата краткосрочна доброволческа дейност, която беше изцяло насочена към медийната грамотност. Чрез метода връстници обучават връстници, доброволците поставиха фокус върху медийната грамотност, фалшивите новини и езика на омразата, така, че в последствие младите хора да не се доверяват сляпо на всичко, което четат и виждат, а да търсят информация, за да са сигурни в източниците и прочетеното.

Дейността им започна с лични прочувания по темата. Последва среща със специалист в областта на медийната грамотност – г-жа Сюзан Исметова, с която обсъдиха темата, посочи източници, от които да черпят информация, и дискутираха стъпки и техники, които да използват младежите при изготвянето на материалите за обучение на свои връстници.  В поредица от работни срещи, доброволците оформиха събраната информация и подготвиха визуализацията й. Резултат на работата им бе организиране и провеждане на  кампания с ученици от осми до дванадесети клас в няколко русенски училища – ПГСАГ „Пеньо Пенев“, СУ „Христо Ботев“ и АЕГ „Гео Милев“, в които се срещнаха с над 150 младежи и представиха интерактивна презентация за медийна грамотност и фалшиви новини. Работата на доброволците предизвика интерес сред учениците. Аделина и Слав споделят, че опита, който са получили, чрез участието в проекта е безценен, а преживяването им е дало увереност за развитие в областта на доброволчеството и младежките дейности.  Всички изработени материали по проекта ще бъдат достъпни съвсем скоро на Facebook страницата на Сдружение „Вдъхновение“.

Проекта се реализира от Сдружение „Вдъхновение“ и се финансира от ЦРЧР по програма Европейски корпус за солидарност на ЕК.

Сподели: