Успешната подготовка на кадри за селското стопанство беше фокусът на поредното заседание на българо - румънската земеделска комисия

Успешната подготовка на кадри за селското стопанство беше фокусът на поредното заседание на българо – румънската земеделска комисия

Педагози и научни работници от румънския институт по земеделие Фондуля ще обучават ученици от България на някои от най-съвременните техники в земеделието. Пилотно проектът ще стартира в силистренската Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Никола Йонков Вапцаров“, намираща се в село Средище. Това стана ясно по време на провелото се днес заседание на Българо-румънската земеделска работна група, което бе водена от заместник областния управител на Русе Синан Хебибов, който е и председател на комисията. Кога ще се случи това все още не е напълно ясно, но идеята е още през следващата година да се предприемат първите стъпки в тази насока. Бъдещите фермери ще се учат на това как да се справят със съвременните климатични промени, как да предпазват почвата от замърсяване и как най-ефективно да експлоатират земята, така че да се получи най-добрата реколта. Обсъдени бяха и темите за обмяна на ученици между гимназиите в Силистренско и в Калугерене, Гюргево. Подобни перспективи се очертватат и пред Професионалната гимназия по селско стопанство в Русе. Учениците ще се учат още как да работят не просто с най-модерната техника, а с тази, която е най-подходяща и адаптирана към местните условия на земеделието.

Днешната среща бе организирана от Областна администрация – Русе в сътрудничество с изпълнителния директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева.

 „Бъдещето е в младите, а ако ние не инвестираме в тях – със сигурност сме загубени!“ с този цитат от г-жа Петра Окишор, също член на съвместната българо-румънска земеделска работна група, г-н Хебибов откри заседанието и подчерта важността на днешната тема както за нашия, така и за гюргевския регион. „За мен професионалното обучение е не само необходимо, но и задължително. Именно то се е превърнало в гръбнака на българското земеделие. За съжаление обаче след 90-а година претърпява негативна трансформация. Професионалното образование дава възможност на тези, които искат от рано да намерят сигурна реализация в сигурна среда.“ – добави заместник областния управител.

Днешното заседание съвпадна с патронния празник на ПГМСС „Никола Йонков Вапцаров“– 112 годишнина от рождението на поета. Директорът на учебното заведение Камен Неделчев сподели добрите практики, които той успешно прилага в управлението на гимназията вече 20 години. Основано в далечната 1959 година училището е закрито със заповед на Министерство на земеделието през 1995г поради лошо управление, малък брой ученици, и остаряла амортизирана материална база. С много усилия инициативен комитет от учители и общественици, започва борба за отмяна на постановлението и гимназията е открита отново. Към днешна дата ПГМСС „Н. Й. Вапцаров“ е вече двукратно наградена от Министерството на образованието и науката за качествено изпълнение на проекти в селското стопанство, а в нея се обучават над 300 ученици в дневна и самостоятелна форма. Направени са подобрения на целият сграден фонд и материално-техническата база значително е обогатена. Нейни възпитаници са участвали в обучения в Италия, Гърция, Турция и други държави. 32 фирми от региона на Силистра и Добрич са сключили договор с гимназията за наемане на работа на ученици след завършването им. Училището разполага с 900 декара ниви, от които се самоиздържа – парите от реализираната продукция влизат в бюджета на учебното заведение и се използват за същите земеделски дейности. Получените средства се инвестират в нова техника, подобряване на учебната база и подсигуряване на училищния стол.

От румънска страна изразиха впечатление си спрямо постигнатото от екипа на ПГМСС „Н. Й. Вапцаров“. Те от своя страна дадоха за пример училището в Калугерене, Гюргевско, където се отглеждат копринени буби, с което са успели да провокират младите и да събудят интерес в тях.

Сподели: