Успешната си работа по осиновяването досега представи РДСП – Русе

Дейността по осиновяване, която се извършва в РДСП – гр. Русе, е организирана съгласно нормативната уредба и поставените изисквания, като се спазват всички регламентирани срокове и процедури. Документацията, включваща регистри, досиета на деца и кандидат-осиновители, входяща и изходяща кореспонденция, се води по надлежния ред. Освен на хартия, регистрите се водят в електронен вариант.

Към настоящия момент се водят и поддържат 96 тома на осиновяващи и 8 тома за деца.

От началото на календарната година до момента са проведени 38 заседания на Съвета по осиновяване. Взети са 23 решения за определяне на подходящи осиновяващи за дете и 2 решения за представяне документи на 3 деца в МП за вписване в регистър за международно осиновяване. До момента от български граждани са осиновени 18 деца. От чужденци е осиновено 1 дете. От началото на годината до момента са вписани 23 деца, от които 4 са с увреждания. Общо в регистъра са вписани 35 деца, като голямата част са деца с увреждания, настанени в ЦНСТ. За 21 деца е направен отказ за вписване в регистър, предвид стaртирал процес по реинтеграция, нагласа и заявено нежелание при по-големи деца.

Това съобщи по време на пресконференция днес директорът на РД „Социално подпомагане“ – Русе Милена Влахова.

От началото на годината до момента е извършено заличаване на 26 деца, както следва: поради навършено пълнолетие – 6, международно осиновяване – 1, осиновяване от български граждани – 18, установяване на произход – 1.

В националния регистър на осиновяващи, воден в РДСП – гр. Русе, от началото на годината до момента са направени 508 вписвания на лица и семейства, като по постоянен адрес до момента са вписани общо 30 лица и семейства, от които 7 са вписани през текущата година. През календарната година са заличени по постоянен адрес 17 лица и семейства, от които: 12 – поради влязло в сила решение за допуснато осиновяване; 3 – поради изтекъл срок; 1 – по подадена молба и 1 – поради настъпила смърт на кандидат-осиновителя. От осиновените през 2018 г. деца само 7 са осиновени от семейства в област Русе.

В срок се предоставят в СМО преписките на деца за определяне на подходящи осиновяващи чужденци. В тази насока през 2018 г. до настоящия момент са предоставени 3 досиета на деца. Оказва се активно съдействия по набавяне на изискани документи с цел да се избегне забавянето на процедура по международно осиновяване.

Наложена е добра практика за участие на представители на РДСП – гр. Русе в обучението на кандидат-осиновителите, което се провежда в КСУДС – гр. Русе.

В национален план за пета поредна година по инициатива на БАОО през м. септември се провеждат национални информационни седмици за осиновяването. Партньори в инициативата в гр. Русе е СНЦ „Еквилибриум” и КСУДС – гр. Русе.

Сподели:

Още новини от деня