Успешна година изпрати ОИЦ – Русе, готви се за нов тригодишен период

Време за прочитане: < 1 мин.

Eкипът за управление на проекта на Община Русе BG05SFOP001-4.001-0005-C01 “Eфективно функциониране на Областен информационен център – Русе” финансиран от Оперативна програма „Добро управление” проведе по обед своята заключителна пресконференция. Участие в нея взеха заместник-кметът „Европейско развитие” д-р Страхил Карапчански и екипът на проекта – Димитър Генков – ръководител, Мария Георгиева – координатор и Еленка Димитрова – счетоводител, Камелия Махакян – ръководител на ОИЦ – Русе.

Д-р Страхил Карапчански подчерта важността на проекта за информираността и активността на бенефициентите по различните програми – бизнес, администрации и неправителствени организации и подчерта готовността на общинска администрация в Русе да продължи да предоставя своята подкрепа за функционирането на Областен информационен център-Русе.

С реализиране на дейностите по настоящия проект се цели висока информираност относно възможностите за финансиране, които се предоставят чрез европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), отбеляза в експозето си г-жа Махакян.

Това от своя страна води до популяризиране на финансовата помощ на ЕС, начините за търсене на полезна информация, представяне на основни етапи за подготовка на проектни предложения, добри практики, често допускани грешки, повишаване информираността за намиране на подходяща работа релевантна на квалификация и образование.

Проектът е на стойност близо половин милион лева и с продължителност от 3 години.

В хода на работата са осъществени:

108 публични информационни събития

18 информационни събития с медии

6 мащабни събития

3 общи инициативи с ЦИКО и 27 ОИЦ

5 извънредни събития

над 3700 консултации по телефон, електронна поща или на място.

Сподели:

Още новини от деня