Художествена галерия – Русе отбелязва Международния ден на музеите с изложба „Избрани постъпления (2008 – 2020)“

Успешна година изпраща Художествена галерия – Русе въпреки пандемията от коронавирус

През периода ноември 2020 година – октомври 2021 година Художествена галерия – Русе работи в следните направления:

дигитализиране, опазване и популяризиране на фонда на институцията, като част от общото културно наследство;

създаване на иновативни събития и привличане на нови публики;

осигуряване на широк и равнопоставен достъп до културни продукти;

развиване на образователни практики, насочени към детска и младежка аудитория;

– изграждане на международни контакти и обмен в областта на изкуството и културата.

В галерията са постъпили 33 фондови единици (16 дарения и 17 откупки) в отделите „Живопис”, „Графика”, „Скулптура“ и „Съвременно изкуство и фотография“. Всички творби от фонда на галерията се опазват и дигитализират, съгласно изискванията на нормативните документи – Закона за културното наследство и Наредба №Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните фондове.

Популяризаторската дейност включва организация на експозиции в пространствата на галерията, обмен на творби и изложби, печат на научни и информационни издания.

Общо за отчетния период са организирани 30 изложби с материали от фонда в ХГ – Русе и гостуващи в други галерии в страната; самостоятелни и колективни изложби на автори от страната и чужбина, и с материали от други галерии и музеи и др. В залите на галерията са проведени 3 концерта.

Успешно е партньорството с музеи и галерии в страната и чужбина, културни институти, представители на професионалната колегия – художници, куратори, изкуствоведи. Творби от фонда се включват в юбилейни и ретроспективни изложби, организирани от български галерии в София. ежеседмичните занятия с ученици.

В рамките на образователната програма на галерията са проведени ежемесечни занятия по проект на ПГ по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, модул „Културните институции като образователна среда”, национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, както и Ателие „Визуални изкуства“ към СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“.

Галерията спечели финансиране за изпълнение на проекти на обща стойност 43 235 лв. Те се реализират по общински и национални програми в областта на музейното дело, изобразителното изкуство и културата: към Министерство на културата: „Музейно оборудване, представяне на изложба и каталог „Творби от фонда на ХГ – Русе (2008 – 2020)“; „Под патината на времето. Реставрация на 34 бр. творби от фонда на ХГ – Русе“; „VІІІ Международно биенале „Изкуството на миниатюрата“ участваха 243 артисти от България, Австралия, Австрия, Босна и Херцеговина, Великобритания, Германия, Израел, Испания, Кипър, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия, Южна Корея, Франция, Япония; връчени 14 награди; организирана изложба-конкурс, издаване на каталог); към Община Русе: проект „Георги Чендов – познат и непознат“ (проведена изложба, издаване на сборник).

Сподели: