Успешно завърши историческо проучване на тема: „Личности от епохата на Българското възраждане в топонимията на град Русе“

Успешно завърши историческо проучване на тема: „Личности от епохата на Българското възраждане в топонимията на град Русе“

На 9 юни в Медиотеката на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ бяха представени резултатите от историческо проучване на тема: „Личности от епохата на Българското възраждане в топонимията на град Русе“, което е част от училищен проект „Историческа памет и съвременност“ и е осъществено от деветокласници под ръководството на учителя по история Николай Чакъров.На представянето присъстваха заместник областният управител на Област Русе д-р Стефка Караколева, директорът на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ г-жа Искра Иванова, председателят на Дружество за българо – германско приятелство г-н Николай Генчев и учители.След упорита тримесечна проучвателска дейност учениците издириха и представиха 82 личности от епохата на Българското възраждане, които са представени в топонимията на град Русе (по имена на улици, площади, жилищни блокове, училища, читалища, библиотеки, кораби, книжарници, детски градини, кино, ресторант и др.).Специални поздравления за участниците в проучването: Анна, Виктория, Искра, Пресияна, Станислава и Християна от IX А клас; Анел, Анита, Даниела, Ванеса Иванова, Калоян Чорбаджиев, Лъчезара и Александрина от IX Б клас; Аксел, Цветелин, Валери, Димитър, Ева, Зорница, Ивелин, Калоян, Мадлен, Мелек и Стилияна от IX В клас.

Сподели: