БЦП МСП - Русе изготви 20 филма, фотоалбум и туристическо ръководство за развитие на селския туризъм в трансграничната област Русе-Гюргево

БЦП МСП – Русе изготви 20 филма, фотоалбум и туристическо ръководство за развитие на селския туризъм в трансграничната област Русе-Гюргево

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе приключва работа по проект „RTD Giurgiu-Ruse – Поддържане на устойчив селски туризъм в област Гюргево-Русе чрез нейното културно наследство”. Проектът се изпълнява по програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 в партньорство с Асоциация Конгресно и посетителско бюро Източен Дунав от Гюргево, Румъния, които са водещ партньор по проекта.

Основната цел на RTD Giurgiu-Ruse е разработването на интегриран подход за популяризиране на културното нематериално и материално наследство на селските общности от областите Гюргево и Русе с цел подпомагане на местното икономическо развитие и развитието на селския туризъм. За тази цел по проекта  се разработи и подробно съвместно проучване, което да идентифицира 20 села от окръг Гюргево и област Русе с най-голям туристически потенциал (автентичност в селските райони, запазена чрез традиции и обичаи, практики, местна архитектура, продукти, обществени събития и др.).

Основните дейности по проекта включиха още разработена стратегия за валоризация на всички селски общности; разработен и издаден общ туристически пътеводител и фотоалбум, които свободно се разпространяват и в туристически информационни центрове в региона; изработени са 20 промоционални филмчета и статии за всяко от избраните села в България и Румъния; бяха организирани серия от кръгли маси на тема устойчиво туристическо развитие във всяка една от избраните селски общности. По проекта беше организирана фотоизложба и финална конференция в Гюргево.

Проектът е на обща стойност 306 237.24 евро и беше изпълнен за срок от 14 месеца.

Сподели:

Още новини от деня