Успешно приключи дейност за международен младежки обмен „TolerAct“

Успешно приключи дейност за международен младежки обмен „TolerAct“

От 5 до 13 август в Сандански, младежи от Румъния, България, Испания, Италия, Гърция, Полша и Хърватия участваха заедно в младежки обмен „TolerAct“, чиято основна тема бе толерантност.  Участниците бяха включени в редица уъркшопове, чиято цел  бе първо да бъдат въвлечени в темата с теория, втората фаза бе практика, а в третата фаза да излязат с предложения за решение на проблема. С осъществяването на проекта, освен, че бе засегната директно темата за толерантност, но участниците в проекта бяха поставени извън тяхната зона на комфорт тествайки различни видове изкуство по нетипичен начин за тях. Получиха  информация и придобиха знания за човешките права, за институции, които защитават хора, подложени на дискриминация и расизъм, сами изградиха мнение за толерантност, което не е насадено от странични ситуации, а е изградено от техния опит.

Още в началото на проектните дейности, всяка държава беше подготвила подробна презентация показваща различни форми нетолерантност – към възрастните хора, към хора с увреждания, към бездомни, към хора с различен социален статус, бежанци, към хора с различна сексуална ориентация и др. Наред със статистическите данни, участниците дискутираха и своето лично отношение и опит. Програмата на обмена продължи с интерактивна игра, в която младежите работеха в смесени групи и изразиха отношението си по теми като: „Какво според вас значи толерантност?“, „Трябва ли винаги да сме толерантни?“,“Кои целеви групи са най-засегнати от нетолерантно отношение?“, „Как можем да комбинираме толерантност и изкуство?“, „Какво да направим, за да сме по-толерантни“, „Срещали ли сте нетолерантно отношение и как се справяте?“. Метода, който използваха бе „World Cafe“, чрез който на ротационен принцип всяка група „посещава“ всяка от темите и изразява своето мнение. Преминавайки към практика, в следващите дни от програмата, младежите участваха  в няколко „експериментални“  уъркшопа, чрез които бяха поставени в среда, която за други хора и по-специално хора с увреждане е ежедневие. Участниците рисуваха със затворени очи и разчитаха изцяло на човека до тях, който им помагаше с избор на цветове, навигация за изрисуване на форми и други, ролите бяха споделени и всеки участва като рисуващ и навигатор. В уъркшоп „Лабиринт на усещанията“, отново разделени в групи, изградиха инсталация от усещания, през която премина всеки от участниците. Те не разчитаха на зрението си, а на слух, обоняние и доверие към хората около себе си. Други видове изкуства, които се преплетоха с толерантност бяха танцово изкуство и театър. Бяха разиграни различни сцени на нетолерантно отношение, които предлагаха и решение на проблема. Всеки уъркшоп завършваше с дискусия, която разполагаше участниците към  нови знания, ангажираност към проблема и осъзнаване, че всъщност всеки един е отговорен за насърчаване на толерантно отношение. Интересна бе и срещата с кмета на община Сандански – Атанас Стоянов, по време на която младежите представиха проекта и дейностите, които бяха осъществили до момента. Денят на срещата бе специално избран – 12 август – Международния ден на младежта.  Позитивен завършек на проекта са видео посланията, които участниците изработиха с цел техния опит и познания да бъдат разпространени до повече млади хора, които  да се замислят, че отговорност носи всеки и всеки има право на толерантно отношение. (Всички видео материали са качени на Facebook страница: Сдружение „Вдъхновение“ / Association „Inspiration“ )

Неразделна част от програмата на проекта бяха и веселите междукултурни вечери, по време на които всяка страна представи интересни факти и обичаи, игри, танци и деликатеси.

В края на проекта, участниците си тръгнаха удовлетворени от преживяното и наученото, но и тъжни от раздялата с новите приятелства.

Организатор на проекта е Сдружение „Вдъхновение“, съфинансиран от Програма „Еразъм+“, администрирана от ЦРЧР.

Сподели: