Младежки информационно - консултантски център

Успешно приключи проектът за Младежки информационно – консултантски център в Русе

Време за прочитане: 3 мин.

Успешно приключи проектът за Младежки информационно – консултантски център в Русе, отчетоха днес организаторите от сдружение „Вдъхновение“, Общински младежки дом – Русе при подкрепата на Община Русе и Областна администрация – Русе. Ръководител на проекта бе Мариан Савов. МИКЦ обаче ще продължи да съществува стана ясно днес в присъствието на зам. – кмета на Община Русе Иван Григоров и партньорите.
Целта на МИКЦ мрежата в цяла България е да предоставя цялостна младежка информация, консултации и обучения на младите хора.
Младежки информационно консултантски център Русе е един от първите пилотни проекти на Министерство на младежта и спорта, създаден през 2007 година. Проект „Виа Регия 6“ започна през месец януари и завършва през месец декември и е шести проект за град Русе. През годините центърът постепенно започна да развива дейност не само в град Русе, но и в малките населени места, като всяка година надгражда с нови дейности. Тази година консултантите и обучителите на МИКЦ Русе проведоха обучения, консултации и информационни дейности във всички общини на територията на Област Русе.
Целева група са млади хора от Област Русе на възраст 15-29 години.
През 2017 година МИКЦ Русе предлага следните дейности:
– информационни услуги – предоставяне на информация свързана с възможности за продължаващо образование, стажове, доброволчески програми, младежка мобилност, конкурси, културни и спортни събития, свободно време, здравословен начин на живот и други интересни за младите хора.
-информационни кампании – Кампании за популяризиране на центъра, анти-СПИН кампании, доброволчески инициативи, кампании за популяризиране на Еразъм +, Европейска младежка седмица и др.
– индивидуални и групови консултации: с психолог – свързани с емоционално и психическо развитие на младите хора, емоционалната интелигентност, личностни проблеми;
–професионално ориентиране и кариерно развитие – теми свързани с професионалната реализация, възможности за участие в младежки програми за трудова заетост, представяне на интервю за работа;
–гражданско образование, младежки дейности и доброволчество – стимулиране на активното младежко гражданско участие, развитие на качества и умения свързани с младежкото лидерство, участие в доброволчески инициативи;
-младежки програми и младежка мобилност – популяризиране на възможности за участие в национални и международни младежки програми и проекти, “Еразъм +”, Европейска доброволческа служба;
– – европейско гражданство – структура на Европейския съюз, европейските институции, права и задължения на европейските граждани, Председателството на България през 2018.

Проведени са обучения по различни теми, съобразени с интересите на младите хора, сред които: Презентационни и комуникациоони умения, Разработване на проекти, Активно младежко участие, младежко лидерство. Мобилните форми на младежка работа с младите хора от малките населени места представляват изнесени консултации и обучения в Сливо поле, Две Могили, Бяла, Борово, Ветово, Глоджево.

Сред другите дейности за организиране на свободното време на младите хора бе радио предаване „Искаме думата“ съвместно с Радио Русе, като са излъчени 12 младежки предавания с различни радиоводещи и репортери, отбелязване Международния ден на младежта, Международен ден за борба със СПИН, подпомагане реализирането на младежки идеи – акции, кампании, доброволчески дейности, работа с младежки парламент.

През 2017 година в МИКЦ Русе реализира:

145 Консултации
30 Консултации в малките населени места на Област Русе
1 466 младежа участвали в консултации на МИКЦ

14 Обучения
7 Изнесени мобилни обучения в малките Общини на Русе
284 участника в Обучения

1 750 достигнати млади хора само от обучения и консултации
250 от тях от малките населени места

12 информационни кампании
17 доброволчески инициативи
19 реализирани младежки идеи и инициативи
12 радио предавания

Участието в дейностите в сферата на неформалното образование, които МИКЦ Русе предлага помагат на младите хора да развиват ключови умения и компетенции:

Умения за работа в екип
Организациони умения/Пътя от идеята до нейното осъществяване
Комуникативност
Мултикултурен опит и езикови умения
Презентационни и ораторски умения
Социални компетенции
Съзнаване за гражданска отговорност
Опит с документация и водене на протокол
Ораторски умения
Предприемачески качества.

Ето какво сподели участникът в работата на МИКЦ – Русе Преслава Градева: „Искам да кажа на всички стари и нови участници в парламента, че това, което правим в МИКЦ е много важно за бъдещето ви. Не очаквах, че ще е наистина така, но в университета ни накараха да се подготвим за примерни интервюта пред фирми, при което трябваше да разкажем истории, които са ни помогнали да придобием определени качества. Като започнах да пиша осъзнах, че повечето качества съм ги придобила чрез различни инициативи на парламента и МИКЦ. Така че знайте, че това, което правите сега ще помогне и в бъдещето ви. Не само за университета, но и за бъдещата ви работа.“

Сподели:

Още новини от деня