бебе

Успешно продължава програмата „Асистирана репродукция“ в Община Русе и през тази година

Продължава реализирането на програма „Асистирана репродукция“, която с Решение на Общински съвет – Русе осигурява средства за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми в Община Русе в две направления – финансово подпомагане на изследвания, свързани с подготовката за асистирана репродукция извън тези, които се заплащат от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и проведени процедури по асистирана репродукция. През 2020 г. одобрените средства от общинския бюджет за Програма „Асистирана репродукция“ са в размер на 50 000 лв. В периода от 01 до 30.04.2020 г. документи подадоха 37 кандидат-двойки за подпомагане по програмата, като одобрените от комисията са 36, с общ размер на средствата 54 344,90 лв. Резултатите от Програма „Асистирана репродукция“ ще бъдат анализирани в края на бюджетната 2020 г. и ще бъдат публикувани на сайта на Община Русе.

Сподели: