Уточнено е как да става преминаването на товарни автомобили по улиците „Александър Стамболийски“ и „Панайот Волов“ в Червена вода

В Община Русе, с вх. №06-01-133/20.05.2024 г. постъпи питане относно съображенията за поставените пътни знаци В18 (10т) „Забранено е влизането на пътни превозни средства с маса с товар, по-голяма от означената“ по ул. Александър Стамболийски“ и ул. „Панайот Волов“ в с. Червена вода“. То бе развито от предприемача и собственик на „Харвест“ Евгени Велковски. Г-н Велковски е дългогодишен бивш общински съветник в ОбС – Русе. /на снимката днес/

Във връзка с горното Ви информирам, че по предложение на Кмета на с. Червена вода, разгледано на заседание на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата (ОбщКБДП), е взето решение за въвеждане на забрана за навлизане за тежкотоварни превозни средства над 10т по ул. „Панайот Волов“ и ул. „Александър Стамболийски“ в с. Червена вода с поставяне на пътен знак В18 „Забранено е влизането на пътни превозни средства с маса с товар, по-голяма от означената“ (10т) и дублирането му след всяко кръстовище по протежението на тези улици (Протокол №1/26.01.2024 г., т.26). Мотивите за това са зачестилите случаи на навлизане на тежкотоварни автомобили над 10т с чужда регистрация по уличната мрежа в селото, където същите престояват за задължителната си почивка, пречат на останалия трафик и ограничават видимостта на водачите на МПС, с което се създава изключително голяма опасност за допускане на тежки пътно-транспортни произшествия (ПТП). Кметът на селото изтъква две основни причини за исканото ограничение. Първата е многократното установяване на тежкотоварни превозни средства над 10т в центъра на селото, които престояват там за почивка и няма основание да бъдат преместени или санкционирани, а втората, че е внесена в кметството жалба с вх.№ 62/27.02.2024г, с която жителите на селото протестират от това, че земеделската техника също преминава през центъра на селото като вдига прах и разнася кал по уличната мрежа. След решението на ОбщКБДП сигнализацията е изпълнена от ОП „Комунални дейности“ и към момента се осъществява завишен контрол.

Впоследствие е подадена молба, вх. №30-13941-4/26.04.2024 г. от фирма НЕТСОЛАР ЕООД относно невъзможността за преминаване по тези две улици за извършване на товаро-разтоварна дейност в района на бившето ТКЗС на с. Червена вода. Предложено бе да бъдат поставени допълнителни табели с текст: „Не важи за товаро-разтоварна дейност“ под пътните знаци В18 (10т) по ул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Панайот Волов“ за да се осъществява превоза на стоки и товари.

Молбата е разгледана на редовно проведено заседание на ОбщКБДП на 30.04.2024 г. (Протокол №3/30.04.2024 г., т.30). Комисията не прие отмяна действието на пътните знаци, като счита осигуряването на безопасността на движение на останалите участници в него – пешеходци, възрастни хора и деца, като изключително важна цел. В центъра на селото се намират детската градина, детската площадка, две беседки, най-голямата чешма в селото, два хранителни магазина, две спирки на междуселищния транспорт, зоомагазин и читалището. При движение на тежко-товарни превозни средства по уличната мрежа в жилищен район от една страна е завишена опасността от допускане на ПТП, а от друга страна се руши изградената инфраструктура, която не е предвидена за подобен трафик.

За решаването на този проблем следва дейността да се извършва с друг вид превозни средства.

Поставената пътна сигнализация, когато не е закрита е действаща за всички водачи на МПС и нарушаването й подлежи на санкция.

На 27.05.2024 г. се проведе среща с представители на фирмите, чиято дейност налага преминаване на товарни автомобили по улиците „Александър Стамболийски“ и „Панайот Волов“. На същата се уточниха реда и начина, по който ще се извършва преминаването до намиращите се в края на улицата бази на тези фирми, без да се създават пречки за извършване на тяхната дейност.

Сподели: