Утре в Русенския университет ще се състои информационна среща на тема „Новите програми на България, съфинансирани от ЕС за програмен период 2021-2027 г.“

Утре в Русенския университет ще се състои информационна среща на тема „Новите програми на България, съфинансирани от ЕС за програмен период 2021-2027 г.“

На 1 декември от 10 часа в Университетската библиотека при Русенския университет (Читалня, Корпус 2, 2Г.208) ще се проведе информационна среща на тема „Новите програми на България, съфинансирани от ЕС за програмен период 2021-2027 г.“. Лектори на събитието ще бъдат експерти от Областния информационен Център – град Русе. Програмите ще бъдат представени в следния ред:

10:00 – 10:10 Програма Образование

10:10 – 10:20 Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация

10:20 – 10:30 Програма Транспортна свързаност

10:30 – 10:40 Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията

10:40 – 10:50 Програма Развитие на регионите

10:50 – 11:05 Кафе пауза

11:05 – 11:10 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури

11:10 – 11:20 Програма Околна среда

11:20 – 11:30 Програма Развитие на човешките ресурси

11:30 – 11:40 Програма Техническа помощ

11:40 – 11:50 Програма Храни и/или основно материално подпомагане

11:50 – 12:00 Програма за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на Европейския съюз между Република България и Република Румъния

12:00 – 12:15 Въпроси и отговори

Заповядайте!

Сподели: