съдебна-палата-1

Утре продължава делото срещу шофьор, опитал да подкупи русенски пътни полицаи

Поредното открито заседание по НОХД № 54/2023 г. по описа на РОС е насрочено на 07.02.2024 г. от 10:30 часа. Делото е образувано по обвинителен акт срещу Г. М., който е предаден на съд за това, че на 21.06.2022г. в гр. Русе, на бул. „Тутракан“ в условията на продължавано престъпление – на два пъти дал дар – пари – две банкноти с номинал от 50 лева всяка, със серийни номера ГК 30055179 и  ГЗ 34589624, общо 100 лева, на длъжностни лица, които заемат отговорно служебно положение – полицейски органи – младши инспектор Ц. Ц. и младши инспектор Т. Г. от ОД на МВР – Русе, за да не извършат действия по служба, осъществяващи контрол по осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения по ЗДвП – да приключат проверка за установяване и разкриване на административно нарушение или престъпление – престъпление по чл. 304а, пр.3 вр. чл. 304, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1  НК.
На насрочената дата следва да се проведе разпит на  свидетели, за изясняване на съществени за настоящото производство обстоятелства.

Чл. 304а. Наказателен кодекс: Който предложи, обещае или даде подкуп на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател, или на полицейски орган, или на разследващ полицай, се наказва с лишаване от свобода до десет години и глоба до петнадесет хиляди лева.

Съгласно чл. 16 от НПК подсъдимият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.

Сподели: