Утре теглят жребия за представяне партиите и коалициите в предизборните диспути в Русе

На 25 септември от 12.30 часа в община Русе, ет. 6, зала „Св. Георги“ ще се проведе тегленето на жребий за определяне реда за представяне на партиите и коалициите от партии, местните коалиции, инициативни комитети в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ при произвеждането на избори за общински съветници и за кметове в община Русе, област Русе на 27 октомври 2019 г.

Сподели: