област-русе-община-русе

Утре ще бъде обсъдено обобщеното предложение за държавен план-прием за учебната 2024/2025 година в V и VIII клас в профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища в област Русе

Областният управител на Русе Данаил Ковачев свиква заседание на постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие. Заседанието ще се проведе този петък /9 февруари/ от 13.30 ч. в Зала 1 на Областна администрация – Русе. По време на него началникът на Регионалното управление на образованието /РУО/ д-р Росица Георгиева ще представи обобщеното предложение за държавен план-прием за учебната 2024/2025 година в V и VIII клас в профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища в област Русе. В рамките на заседанието предложението ще бъде обсъдено, а след това се очаква и да бъде съгласувано.

Предвижда се общият брой на паралелките в областта да бъде 66. Най-вероятно в град Русе приемът ще се осъществи в 56 паралели, от които 21 за профилирано обучение и 35 за професионално обучение. Подробности ще бъдат представени на утрешното заседание.

Сподели: