Утре ще се проведе редовно заседание на Постоянната секторна комисия в областта на земеделието, рибарството и аквакултурите в Русе

Утре ще се проведе редовно заседание на Постоянната секторна комисия в областта на земеделието, рибарството и аквакултурите в Русе. Доклад за състоянието на земеделието в община Ветово през 2013 г. ще изнесе Севгин Белберов – главен специалист „ТДЕЗГТ” в Община Ветово. Доклад за състоянието на земеделието в община Две могили през 2013 г. ще изнесе Нейхан Назиф – старши експерт „Земеделие и гори” в Община Две могили….

Код на новината : *119940.html

    

Сподели: