Утре ще се проведе редовно заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в Русе

Утре ще се проведе редовно заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. Заседанието ще протече при следния дневен ред:1. Отчет за изпълнението на Плана за действие за 2013г. за изпълнение на Областна стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Русе 2012-2020г.2. Приемане на Плана за действие за 2014-2015г. съгласно Областната стратегия за подобряване безопасността на движение по пътищата в Област Русе 2012 – 2020г.3. Други….

Код на новината : *120202.html

    

Сподели: