Утре ще се проведе редовно заседание на Обществения съвет към Областен управител на област Русе

Утре от 16.00 ч., в Зала 1 на Областна администрация Русе, ще се проведе редовно заседание на Обществения съвет към Областен управител на област Русе при следния дневен ред: 1. Обсъждане промяна на правомощията на Областния управител; 2.Експлоатационното състояние на потенциално опасните хидротехнически съоръжения и диги на територията на област Русе; 3.Обсъждане проект на становище за доизграждане на многофункционална спортна зала в гр. Русе….

Код на новината : *119792.html

    

Сподели: