Община Бяла март 2024

Утре ще се състои профилактика и комплексна проверка на сиренно-оповестителната система в населените места на територията на община Бяла

Община Бяла, област Русе уведомява населението, че на 30 април 2024 г. (вторник) от 09.00 ч. до 15.00 ч. ще се извърши профилактика и комплексна проверка на сиренно-оповестителната система в населените места на територията на общината чрез реално задействане на сирените за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия, с времетраене до 3 секунди.

Умоляват се гражданите да запазят спокойствие, както и да не предприемат действия създаващи стресови ситуации сред деца, ученици и възрастни хора.

Сподели: