община ветово

Утре ще се състои публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Ветово

В изпълнение на чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси се организира публично обсъждане на проекта на бюджет на община Ветово за 2020 година. То ще се проведе на 17.01.2020 г. от 10:00 часа в заседателната зала в Младежки дом – град Ветово.

Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.

Сподели:

Още новини от деня