разбит път дупки русе кубрат ново село червена вода

Утре ще станат ясни кандидатите за строителен надзор при рехабилитацията на пътя Русе – Кубрат

Утре ще бъдат отворени постъпилите оферти в обществена поръчка за избор на строителен надзор при рехабилитацията на 126 км второкласни и третокласни пътища. Ще бъдат основно ремонтирани близо 47 км от път II-23 Русе – Кубрат, около 27 км от път II-53 Поликраище – Елена – Сливен, над 23 км от път III-559 Полски градец – Тополовград – с. Устрем, близо 10 км от път III-2077 Каблешково – Межден и около 19 км от път III-9004 Варна – Житница. Обществената поръчка за строителен надзор е в 6 обособени позиции.

В лот 32 и лот 33 е основният ремонт на път II-23 Русе – Кубрат. В лот 32 е отсечка от 21,52 км от второкласния път на територията на област Русе, а в лот 33 е 25,2-километров участък в областите Русе и Разград. Индикативната стойност за строителния надзор на лот 32 е 400 хил. лв. без ДДС, а на лот 33 – 400 хил. лв. без ДДС.

В началото на ноември бе открита и обществената поръчка за избор на изпълнители на строително-монтажните работи на отделните участъци.

Проектите ще кандидатстват за финансиране от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., при спестен финансов ресурс по програмата.

сн. РусеИнфо – участък от пътя при Ново село

Сподели: