Участието на децата в съдебните процедури бяха дискутирани в Районен съд - Русе

Участието на децата в съдебните процедури бяха дискутирани в Районен съд – Русе

Ученици от ПЧУ „Леонардо да Винчи“ гостуваха в Районен съд – Русе и дискутираха със съдиите Елена Балджиева и Велизар Бойчев правата и задълженията на непълнолетните свидетели, пострадали и подсъдими.

Това е една от темите по Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.

Младежите научиха основните права, които непълнолетно лице – жертва на престъпление има по повод образувано наказателно производство. Пояснени бяха и особеностите при разпит на непълнолетен и на малолетен свидетел. Съдия Бойчев разказа кой каква наказателна отговорност носи според възрастта и какво представлява т.нар.“синя стая“. Учениците бяха запознати и с възпитателните мерки, които могат да бъдат наложени на малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви, както и с основните цели на предвидените в НК наказания, които се налагат на непълнолетни подсъдими.

Активното участие и многобройните въпроси от страна на младежите свидетелстваха за заинтересоваността и интереса им към темата, за което получиха допълнителни правни образователни материали и Конституция на Република България. Благодарността си към председателя на Районен съд – Русе съдия Елена Балджиева и към съдия Велизар Бойчев за изчерпателните отговори, те изразиха, като им подариха картини.

Сподели: