Участието на прокурорите в административния съдебен процес - тема на работна среща с гостуващ естонски магистрат

Участието на прокурорите в административния съдебен процес – тема на работна среща с гостуващ естонски магистрат

/на снимката от ляво на дясно са следовател Александър Борисов от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Русе, прокурор Герд Раудсепп от Естония и съдия Диан Василев – председател на АдмС – Русе/ Магистрат от Окръжна прокуратура – Тарту, Естония, гостува днес, 14.09.2022 г., в Административен съд – Русе в рамките на специализирано обучение по Програмата за обмен на магистрати от Европейския съюз на тема „Антикорупция“.

Интересът на прокурор Герд Раудсепп бе свързан с практическата работа на българските правоприлагащи органи и с функциите и компетенциите на основни съдебни институции на територията на град Русе.

Гостът се срещна и разговаря с председателя на Административен – съд Русе Диан Василев за особеностите на административното правораздаване и ролята на прокурорите в административния съдебен процес.

В хода на разговорите прокурор Раудсепп бе запознат с правомощията на прокуратурата при оспорването на подзаконови нормативни административни актове, както и със задължителното участие на прокурори в касационните производства по Закона за административните нарушения и наказания.

В края на срещата гостът изрази удовлетворението си от присъствието на българските прокурори в различни като материя и нормативна уредба дела, за разлика от колегите им в Естония, които не участват в граждански и административни производства.

Сподели: