Участие на доц. Сашо Нунев в Общото събрание на Международната федерация на социалните работници и в глобалната онлайн конференция по социална работа

Участие на доц. Сашо Нунев в Общото събрание на Международната федерация на социалните работници и в глобалната онлайн конференция по социална работа

По покана на председателя на Управителния съвет на Българската асоциация на социалните работници господин Въльо Христов имам възможността да съм делегат на провеждащото се онлайн Общо събрание на Международната федерация на социалните работници (International Federation of Social Workers) в периода 11 – 13.07.2020 г. (2020 Online IFSW General Meeting, July 11th -13th). Това е първото реализирано онлайн Общо събрание на Федерацията, което предоставя възможност на членовете и делегатите да участват непосредствено във всички дискусии и процеси на вземане на решения. В началото му са регистрирани повече от 200 представители на IFSW и 88 членуващи организации.

В своето приветствие президентът на Федерацията Dr. Silvana Martínez и генералният секретар Dr. Rory Turel отбелязват, че всички участници са обединени от визията за утвърждаване на професията на социалния работник чрез разширяване на членството, насърчаване на ценността на многообразието, повишаване на качеството и постигане на целите на социалната справедливост чрез професията. Те подчертават, че поставените цели не са лесни за реализация, но обединяването на социалните работници и техните организации и справянето с настоящите предизвикателства ще ги подготви за бъдещите такива.

Предприети от IFSW действия и нейните организации-членки в условията на пандемията от COVID-19 правят професията на социалния работник по-видима, по-разбрана и по-високо оценена от обществото и правителствата. В значителна част от страните е изведен аргументът, че заедно с медицинския отговор е необходим и социален отговор. Постигнато е решение социалните служби да останат отворени и да се адаптират към актуалните условията. Отчита се постижение и в създаването на специализирани услуги за уязвими групи хора, които преди това не са били в обхвата на политики и дейности на социални служби.

Интерес представлява и докладът на президента на IFSW Europe Ana Rădulescu и вицепрезидента John Brennan. В него се отчитат дейностите на организацията в периода 2018 – 2020 година и се включва времето преди глобалната пандемия от COVID-19. Те отбелязват, че видимостта и гласът на социалните работници в Европа, както и приносът им към политическите действия, са се развили съществено. През този период са отбелязани важни годишнини на професионалните организации на социалните работници от определени страни, които са едни от първите членове на IFSW. Предприети са действия за повишаване на качеството на социалните услуги и на общественото здраве.

За да помогнат на хората да бъдат устойчиви и да отговорят на потребностите им, социалните работници в Европа променят професионалната си практика и полагат усилия да се справят с предизвикателствата на COVID-19. IFSW Europe създава необходимите среда и пространство за споделяне на знания за социалните работници в Европа, за да се постигне устойчивост и те да могат да излязат по-силни от това предизвикателно и несигурно време и да вървят напред.

В доклада президентът Ana Rădulescu отбелязва присъединяването на IFSW Europe към онлайн семинари и уебинари, организирани от национални организации в Русия, Малта, България, Румъния, Великобритания.

В обхвата на дебатите попада и ревизирания вариант на Глобалните стандарти за образование по социална работа. Лично за мен е изключително удовлетворение, че застъпените в тях направления за промяна в теоретичното и практическото обучение отговарят на нашата концепция, която реализираме в подготовката на студентите от специалностите в професионално направление „Социални дейности“ в Русенски университет.

Като най-голямата международна организация на социалните работници IFSW ще проведе първата си глобална онлайн конференция по социална работа под надслов: Глобалната програма за социална работа от 2020 до 2030 година: Съвместно изграждане на социална трансформация (The 2020 to 2030 Social Work Global Agenda: Co-Building Social Transformation). Конференцията ще продължи 24 часа в рамките на пет дни от 15 до 19 юли. За всички видео-презентации е обособен раздел с коментари. Участниците в конференцията ще могат да взаимодействат с презентаторите, като задават въпроси и правят коментари.

Благодаря на нашите изключителни партньори – председателя на Българска асоциация на социалните работници господин Въльо Христов и на Асоциацията за предоставената възможност! Заедно ще успеем да повишим обществения престиж на професията на социалния работник и образованието по социални дейности и да ги утвърдим като допринасящи за решаването на важни социални проблеми!

Сподели:

Още новини от деня