Участие на студенти от специалност „Ерготерапия“ на Русенския университет в два международни дистанционни модула

Участие на студенти от специалност „Ерготерапия“ на Русенския университет в два международни дистанционни модула

Време за прочитане: 2 мин.

Студенти от специалност „Ерготерапия“ на Русенския университет се включиха в два международни дистанционни модула: „Семейни модели на дейности в поколенията“ и  „Ерготерапията – позната на всички“. Модулите са разработени по проекта „Съвместно междукултурно взаимно онлайн обучение на студенти по ерготерапия“ (COPILOT), в който Русенският университет си партнира с Технологичния университет в Лулеа (Швеция) и с Университетите по приложни науки JOANNEUM (Австрия), HOWEST (Белгия), ZUYD (Холандия) и ZHAW (Швейцария). В него е въплътен натрупаният през годините опит от модула „Международни сравнения на казуси у дома“ (ICC@Home), иницииран през 2011 г. от  три висши училища от Холандия (HAN), Белгия (HOWEST) и Австрия (FHJ).  Международни сравнения на казуси у дома се провеждат редовно в продължение на 10 години с участието на над 330 студенти, 9 от които от Русенския университет.

От 2018 г. проектът COPILOT е финансиран по програма Еразъм+ за период от 30 месеца.  Основните продукти по проекта са метамодел за онлайн междукултурно обучение, интегрирано в учебната програма, набор от иновативни и достъпни дистанционни модули и колекция от онлайн образователни ресурси. Напълно разработени са ръководствата на 7 модула, 6 от които са проведени пилотно през есента на 2019 и пролетта на 2020 г., а два са в процес на пилотиране от 21 септември. Моделът е преносим и в други специалности от здравната сфера.

В модула “Семейни модели на дейности в поколенията”  участват 79 студенти от Австрия, Белгия, България, Холандия и Швеция. Те провеждат изследване на моделите на трудови и развлекателни дейности в поколенията от едно семейство,  сравнени в международен и междукултурен контекст. Координатор на този модул е доц. Лилия Тодорова от Русенския университет. В него участват Мадлен Ефтимова от специалност Ерготерапия и Кристин Колева от магистърската програма по Ерготерапия в общността.

  Модулът “Ерготерапията – позната на всички: разпространяване на ерготерапията в Европа“ има за цел разработване на международни стратегии за повишаване осведомеността по отношение на ерготерапията в Европа, с фокус върху конкретна целева група. Той обединява 37 студенти от Белгия, България и Холандия, между които Ирена Христова и Виктория Иванова от бакалавърската програма и Златка Димитрова от магистърската програма по „Ерготерапия“ в Русенския университет.

Модулите са насочени към развиване на утвърдените в Европа специфични компетенции в сферата на ерготерапията, както и общи компетенции за работа в международен и междукултурен контекст, рефлективни и изследователски умения, критично мислене, чуждоезикова и компютърна грамотност. Те са разработени с различни нива на трудност, което позволява участието на студенти от всички курсове на обучение. Студентите са разпределени в малки групи (3 – 6 студента) от различни страни и университети. Работата се осъществява в гъвкав режим, успоредно с нормалния учебен процес. Комуникацията се осъществява в онлайн платформата MS Teams, която е лесно достъпна и осигурява възможност както за публикуване и съхраняване на документи, така и за осъществяване на конферентни връзки.

Проектът COPILOT е възможност за интернационализация у дома за всички студенти, независимо от наличието на финансови и времеви ограничения. Модулите могат да се интегрират в учебното съдържание. В световната пандемична обстановка, те позволяват осъществяване на международно и междукултурно обучение в условията на социална изолация.

Сподели:

Още новини от деня