Участие на ученици от ПГСС “Ангел Кънчев” в Европейската седмица на професионалните умения

В Европейската седмица на професионалните умения ученици от IX клас в ПГСС „А. Кънчев“ – Образцов чифлик, професия „Ветеринарен техник“, на 28 октомври 2019 г. посетиха Ветеринарна клиника “Албейтар” – град Русе заедно със зооинженер старши учител Пенка Канова, директора на гимназията – инж. Милена Досева, и Слава Рачева – старши експерт по професионално образование в РУО – град Русе.
Учениците бяха запознати с дейността на клиниката от доктор Гавазов, който е възпитаник на Професионална гимназия по селско стопанство “Ангел Кънчев”. Учениците присъстваха на преглед на животни, разгледаха стационара, хотела за животни, апаратурата, с която разполага клиниката. Доктор Гавазов обясни специфичните потребности на животните от различни видове храни и хранителни добавки. Учениците проявиха интерес и зададоха въпроси, свързани с профилактиката на най-често срещаните заразни и инфекциозни заболявания. Няколко от тях изразиха желание да посещават клиниката като доброволци.
Чрез прояви от подобен характер и посещения в реална работна среда се затвърждава любовта към професията, която са си избрали обучаващите се в гимназията.
Интеграцията в обучението на водещи фирми ще повиши качеството на професионалното образование и ще способства за устойчивия интерес на учениците към избраната професия.

Текст: ПГСС „А. Кънчев“

Сподели: