Участие на ученици от СУ „Възраждане“ в „Мениджър за един ден“

Участие на ученици от СУ „Възраждане“ в „Мениджър за един ден“

В търсене на своето признание, опитвайки се да се запознаят с реална работа в рамките на един работен ден, 8 ученици от СУ „Възраждане“ се включиха в една от най-значимите инициативи за кариерно ориентиране на JA Bulgaria „Мениджър за един ден“.

7 от тях кандидатстваха за длъжности в СУ „Възраждане“, а 1 – в община Русе. Вълнуващо и успешно премина този ден за всички тях, позволи им да натрупат практически опит и засили увереността им в собствените им сили. Ето и позициите, на които бяха поставени кандидатите днес: Джордж Егиазарян от 11-ти б клас – директор на СУ „Възраждане“, Клаудия Димитрова от 11-ти б клас – кмет на община Русе, Гизем Сейдалинова от 12-ти б клас – зам.директор начален етап, Багрена Михайлова от 11-ти б клас – зам.директор среден и горен етап, Григор Григоров от 10-ти б клас – зам.директор АСД, Станимир Ставрев от 10-ти б клас – счетоводител, Евгени Евгениев от 10-ти б клас – касиер-домакин, Анатоли Иванов от 10-ти б клас – библиотекар.

Благодарим на директора г-н Станислав Георгиев, на зам.директорите г-жа Даниела Тодорова, г-жа Миглена Христова, г-жа Ивелина Денева, на г-жа Елка Димитрова, г-жа Галина Иванова, г-жа Цветелина Цонева за предоставената възможност да получат знания и умения учениците при тях!

Сподели: