Участници в международен форум в Русе обсъждаха обновяването на речния флот

Участници в международен форум в Русе обсъждаха обновяването на речния флот

Превозите Дунав успешно може да конкурират железопътните по себестойност и екологичност

Българо-румънска палата беше домакин на 25 и 26 септември на международен форум с участието на корабособственици, изследователски организации, проектанти и представители на институции от шест дунавски държави, които обменяха опит и споделяха практики за подкрепа на корабоплаването по реката. В събитието, организирано по проекта „Грендел“ участва и генералният директор на Дунавската комисия Манфред Зайц. Палатата е партньор от българска страна и продължава да работи за създаването на повече връзки между Дунавските държави.

Една от целите на проекта е подготвянето на предложение за финансови инструменти, които Дунавските държави да използват за реновиране на флота си. В момента голяма част от корабите, които плават по реката са на повече от 40 години. По време на срещата в Русе беше демонстрирана схемата, прилагана в Германия за обновяване на плавателния състав. Собствениците там са стимулирани да подобряват екологичните показатели на корабите – намаляване на разходите за горивото и повишаване на ефективността им.

„Схемата за финансова подкрепа не трябва да се възприема просто като борба за съживяване на сектора корабоплаване, а като възможност за развитие и на други отрасли в Европа. Тя ще има голям ефект както за компаниите, така и за различни отрасли. Ще даде шанс и за развитие на икономиките на страните по Дунав“, каза Манфред Зайц. Река Дунав е част от вътрешния воден път на Европа и превозите по нея успешно може да конкурират железопътните по себестойност и екологичност.

Европейската комисия силно подкрепя идеята за обновяване на флота и подобряване на корабоплаването и започва обществени консултации по темата. В началото на следващата година предстои форум с участието на представители на Европейската комисия, Дунавската комисия и държавите по реката. А разработените в края на проекта „Грендел“ схеми за подкрепа на корабния сектор ще бъдат предложени на Европейската комисия и националните правителства на Дунавските държави.

Сподели: