Участници от различни области на познанието, изкуството и културата се включват с 96 доклада в ХІ международна научна конференция „Съвременният свят - постижения, рискове, иновации“

Участници от различни области на познанието, изкуството и културата се включват с 96 доклада в ХІ международна научна конференция „Съвременният свят – постижения, рискове, иновации“

Участници от различни области на познанието, изкуството и културата се включват с 96 доклада в ХІ международна научна конференция „Съвременният свят – постижения, рискове, иновации“, която ще се проведе от 23 до 25 април 2024 г. в град Русе. Форумът се организира от Университета за национално и световно стопанство и Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и ще премине в хибридна форма – присъствено и онлайн през платформата ZOOM.

Научни ръководители са доц. д-р Ивайло Беев от Университета за национално и световно стопанство и проф. д-р Христо Тодоров от Нов български университет.

Конференцията има за цел да се интерпретират различните теории, учения, доктрини, които имат важна обществено значима стойност и последствия в миналото и днес; които отразяват постиженията, рисковете и иновациите в сферата на историята, религията, културата, икономиката, технологиите, архитектурата, дизайна и други области на човешкото познание.

Форумът се финансира по проект ФНИ-4670 от 31.10.2023 г. „СЪВРЕМЕННИЯТ СВЯТ – ПОСТИЖЕНИЯ, РИСКОВЕ, ИНОВАЦИИ“ към Фонд „Научни изследвания“.

Официалното откриване на конференцията е на 23 април (вторник) 2024 г. от 11:00 ч. в зала „Заседателна“ на библиотеката.

Сподели: