Иво Пазарджиев

Участък от ул. „Обзор“ № 27 не е включен в графика за ремонтни дейности, догодина ще бъде

Във връзка с постъпило питане от общинския съветник Иво Пазарджиев с вх. № ОбС-668/23.05.2024г. и вх.№ 06-01-141/23.05.2024 г. по описа на Община Русе, днес стана ясно, че посоченият участък от ул. „Обзор“ № 27 не е включен в графика за ремонтни дейности, извършвани от ОП „Комунални дейности“ – Русе през 2024 г. Изграждане на улично осветление също не е предвидено за тази година. Горепосочените дейности ще бъдат предложени за включване и одобрение в графика за 2025 г.

Преди около година г-н Пазарджиев бе потърсен за съдействие от гражданин, който е с увреждания и се движи с акумулаторна количка. Г-н Димитър Савов живее в гр.Русе, ул. „Обзор“ № 27. Състоянието на асфалтовата настилка от пресечката на ул. „Мальовица“ до дома на г-н Савов е изключително лошо. Същият се придвижва по нея с големи затруднения и амортизира акумулаторната си количка изключително много. В този участък на ул. „Обзор“ няма улично осветление и това я прави още по-трудна за преминаване в тъмната част от денонощието.

Изображение: Гугъл Карти

Сподели: