Учение за противодействие разпространението на ядрени вещества и експлозиви се проведе на 24 май в Гюргево

Румънската полиция и Генералният инспекторат за извънредни ситуации организираха учение за противодействие разпространението на ядрени вещества и експлозиви в близост до ГКПП – Гюргево. Това стана вчера сутринта. Полицаите от службата за специални операции и служителите на генералния инспекторат провериха възможностите на нов модул при симулация на инцидент със замърсяване – химическо, с ядрени вещества и пр. Използваната нова техника е придобита по проектите с европейско финансиране D-EMERSYS и JEROME.

На събитието присъстваха представители на Европейската комисия, на Министерството на регионалното развитие и публичната администрация и българската структура за борба с тероризма.

Сподели:

Още новини от деня